בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   עבודה   ארון הספרים היהודי: מקורות לחקר תולדות ישראל   מועד א : 06/03/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג עד 06/03/2018 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.


בהצלחה בבחינות