בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינת בית   רטוריקה ואתיקה: שלשה נאומים הומניסטיים   מועד א : 30/01/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 28/01/2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 28/02/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 26/02/2019 שעת לקיחה 09:00


בהצלחה בבחינות