בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינת בית   מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד   מועד א : 12/02/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 10/02/2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 13/03/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 11/03/2019 שעת לקיחה 09:00


בהצלחה בבחינות