בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינת בית   מושגי יסוד במתמטיקה (השלמות)   מועד א : 24/06/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 17.06.2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 22/07/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 15.07.2019 שעת לקיחה 09:00


בהצלחה בבחינות