בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינת בית   מבוא לתיאוריה חברתית מודרנית (קורס השלמות)   מועד א : 28/01/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 21.01.2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 05/03/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 26.02.2019 שעת לקיחה 09:00


בהצלחה בבחינות