בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   עבודה   פילוסופיה של המדע המשך (קורס השלמות)   מועד א : 31/07/2019 בשעה : 13:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג


בהצלחה בבחינות