בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   עבודה   ידע ומוסדות ידע (השלמות)   מועד א : 01/09/2019 בשעה : 13:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג


בהצלחה בבחינות