בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינת בית   הסטוריה של המדעים הפיזיקלייים ב'(השלמות+תואר)   מועד א : 01/07/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 24.06.2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 29/07/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 22.07.2019 שעת לקיחה 09:00


בהצלחה בבחינות