בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   עבודה   הסטוריה של המדעים הפיזיקליים א'   מועד א : 14/02/2019 בשעה : 13:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג


בהצלחה בבחינות