בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   עבודה   מגמות חדשות בסיפורת המודרנית ב'   מועד א : 14/07/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות החוג ללימודי הערבית והאסלאם עד השעה 13:00


בהצלחה בבחינות