בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה   תרגיל בטקסטים עיוניים מודרניים   21/06/2019  09:00  02/08/2019  09:00 

בהצלחה בבחינות