בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   שירה ערבית קלאסית   21/01/2019  09:00  18/02/2019  09:00 

בהצלחה בבחינות