בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה   קריאה בפרשנות הפילולוגית של הקוראן   18/06/2019  09:00  22/07/2019  09:00 

בהצלחה בבחינות