בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   עבודה   "פקה אל-אקליאת": המאבק על ההגמוניה בענף משפטי מתפתח   מועד א : 31/03/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודות למזכירות החוג ללימודי הערבית והאסלאם.


בהצלחה בבחינות