בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה   סוגת "אלפרג' בעד אלשדה".   10/07/2019  09:00  07/08/2019  09:00 

בהצלחה בבחינות