בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   מבוא לערבית מדוברת   מועד א : בחינה בע"פ. המועד ייקבע על ידי המרצה.


בהצלחה בבחינות