בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   עבודה   רעיון ה"רבאט" בקוראן ובמסורת האסלאמית הקדומה   מועד א : 18/07/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודות למזכירות החוג ללימודי לערבית ואסלאם עד השעה 13:00.


בהצלחה בבחינות