בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה   מעמד האישה בעולם האסלאם בראי ההלכה, הספרות והקולנוע   17/07/2019  09:00  13/08/2019  09:00 

בהצלחה בבחינות