בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה   תרגיל בטקסטים דתיים היסטוריוגרפיים ב'   01/07/2019  09:00  29/07/2019  09:00 

בהצלחה בבחינות