בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   הסיפורת הערבית המודרנית   23/01/2019  09:00  20/02/2019  09:00 

בהצלחה בבחינות