בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה   יסודות השירה הערבית המודרנית   14/07/2019  09:00  12/08/2019  09:00 

בהצלחה בבחינות