בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינת ביניים   קוראן ופרשנות**   28/01/2019  13:00  25/02/2019  09:00 
ב'   בחינה   קוראן ופרשנות**   08/07/2019  09:00  05/08/2019  09:00 

בהצלחה בבחינות