בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   קווים מאפיינים בספרות הקלאסית   31/01/2019  13:00  01/03/2019  09:00 

בהצלחה בבחינות