בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   האחים המוסלמים - עיון בהגותם   31/01/2019  09:00  01/03/2019  09:00 

בהצלחה בבחינות