בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   טיפוסי שוליים בספרות הערבית הקלאסית   03/02/2019  09:00  03/03/2019  16:00 

בהצלחה בבחינות