בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   עבודה   המקורות לחקר האסלאם   מועד א : 14/04/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודות למזכירות החוג ללימודי הערבית והאסלאם.


בהצלחה בבחינות