בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   מיומנויות יסוד**   06/02/2019  09:00  10/03/2019  16:00 

בהצלחה בבחינות