בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה   ערבית שימושית**   מועד א : בחינה בע"פ. המועד ייקבע על ידי המרצה.


בהצלחה בבחינות