בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   עבודה   עיון בכתביו של טה חוסיין**   מועד א : 03/09/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודות למזכירות החוג ללימודי הערבית והאסלאם.


בהצלחה בבחינות