בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה   דקדוק א': תורת ההגה והצורות**   23/06/2019  09:00  23/07/2019  09:00 

בהצלחה בבחינות