בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   יסודות הדקדוק**   20/01/2019  09:00  17/02/2019  09:00 

בהצלחה בבחינות