בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   מבוא לבלשנות   27/01/2019  13:00  21/02/2019  09:00 
א'   בחינת ביניים   מבוא לבלשנות   25/11/2018  10:00  21/12/2018  09:00 

בהצלחה בבחינות