בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בא   עבודה סמינריונית   שפות דרום-ערב העתיקות   מועד א : 22/09/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג.


בהצלחה בבחינות