בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   אתיופיה:היסטוריה, שפה ותרבות   16/01/2019  09:00  14/02/2019  09:00 

בהצלחה בבחינות