בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בא   בחינה   מבוא לבלשנות שמית   07/07/2019  13:00  12/08/2019  09:00 

בהצלחה בבחינות