בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   מבוא לדת ולתרבות האסלאם   28/01/2019  09:00  25/02/2019  09:00 

בהצלחה בבחינות