בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   תולדות העמים המוסלמים 1500-600**   מועד א : 18/01/2019 בשעה : 09:00 ; בחינה אמריקאית

מועד ב : 17/02/2019 בשעה : 09:00 ; בחינה אמריקאית


בהצלחה בבחינות