בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   היסטוריה של אירן העתיקה   22/01/2019  13:00  15/03/2019  09:00 

בהצלחה בבחינות