בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   לוגיקה - שיעור המשך   29/01/2019  09:00  17/03/2019  16:00 

בהצלחה בבחינות