בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינת בית   בעיית התודעה: היבטים פילוסופיים ומדעיים   מועד א : 14/02/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 7.2.2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 01/04/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 25.3.2019 שעת לקיחה 09:00


בהצלחה בבחינות