בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   עבודה   קריאה בויטגנשטיין, "מאמר לוגי-פילוסופי"   מועד א : 14/03/2019 בשעה : 13:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג, אין מועד נוסף.


בהצלחה בבחינות