בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   עבודה סמינריונית   עמנואל לוינס: מובן, אחרות, אהבה   05/05/2019  13:00     

בהצלחה בבחינות