בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   עבודה סמינריונית   תיאוריות של משמעות לשונית - סוגיות עכשוויות   05/05/2019  13:00     

בהצלחה בבחינות