בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   עבודה סמינריונית   ויטגנשטיין הפוסט-טרקטטי   22/09/2019  13:00     

בהצלחה בבחינות