בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינת בית   שיעור יסוד - פילוסופיה יוונית אחרי אריסטו   מועד א : 21/01/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 14.1.2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 24/02/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 17.2.2019 שעת לקיחה 09:00


בהצלחה בבחינות