בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינת בית   שיעור יסוד - מטפיזיקה: מושגי יסוד   מועד א : 07/07/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 30.6.2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 12/08/2019 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 5.8.2019 שעת לקיחה 09:00


בהצלחה בבחינות