בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינת בית   שיעור יסוד - נושאים במטא-אתיקה   מועד א : 27/01/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 20.1.2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 05/03/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 26.2.2019 שעת לקיחה 09:00


בהצלחה בבחינות