בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה   שיעור יסוד - האלים בפילוסופיה עתיקה   28/06/2019  09:00  01/08/2019  09:00 

בהצלחה בבחינות