בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינת בית   שיעור יסוד - Introduction to the Philosophy of Mind   מועד א : 21/07/2019 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 14.7.2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 19/08/2019 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 12.8.2019 שעת לקיחה 09:00


בהצלחה בבחינות