בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה   שיעור יסוד - פילוסופיה דרך פרדוקסים   15/07/2019  09:00  15/08/2019  09:00 

בהצלחה בבחינות